شرکت ماشین سازی برادران کندری پویا با نگرش تولید ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، گام به عرصه گذاشت.
از سال 1380 تمرکز این شرکت بر طراحی و تولید ماشین آلات مزارع کمپوست سازی و تجهیزات سالن های پرورش قارچ خوراکی قرار گرفت، چرا که جهت گیری کلی بخش کشاورزی در حوزه قارچ دکمه ای، حرکت به سمت ایجاد مزارع تولید کمپوست در سطح کشور با پراکندگی منطقی و متناسب بود. لذا پس از 4 سال مطالعه و کار پژوهشی در این زمینه، اولین دستگاه های ساخت شرکت ماشین سازی برادران کندری پویا، به عرصه تولید وارد شد و این امر تا کنون با طراحی متناوب 3 نسل از این ماشین آلات و تجهیزات ادامه داشته است.

شرکت ما این افتخار را دارد که بزرگترین تولیدکننده این ماشین آلات و تجهیزات در خاورمیانه بوده که هدف آن، صادرات به بازارهای جهانی می باشد.
هم اکنون نیز، شرکت ماشین سازی برادران کندری پویا، ماشین آلات 36 شرکت و مجتمع کشت و صنعت در حوزه کمپوست سازی و تولید قارچ دکمه ای را در سراسر کشور تامین کرده است و همچنین، این شرکت با گسترش تیم های مشاوره ای و طراحی خود، چند پروژه به صورت کلید در دست (Turn Key) نیز احداث کرده است .

کلیه حقوق © برای شرکت ماشین سازی برادران کندری محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین