نام محصول: دستگاه بونکر فیلر 80 تن در ساعت


جهت پر کردن بونکر
بارریز توسط لودر
خروجی بار دستگاه: 75 تا 80 تن کمپوست در ساعت
سیستم انتقال و جابجائی دستگاه: هیدرولیک
قابلیت حرکت نوار قسمت جلوی دستگاه، توسط سیستم هیدرولیک در جهات 4 گانه (چپ، راست- بالا، پائین )
توانائی دپو کردن کمپوست به صورت یکنواخت در بونکرهائی به عرض 6 متر، ارتفاع 4 متر و طول نا محدود، با تکیه بر قابلیت حرکت نوار قسمت جلوی دستگاه در جهات 4 گانه
قابلیت ساخت قسمت های مختلف دستگاه به صورت استیل
مدت زمان گارانتی دستگاه: یک سال است که در برگیرنده قسمت های مکانیکی آن می باشد، به عبارت دیگر گارانتی مواد مصرفی، الکتریکی و الکترونیکی و ... را در بر نمی گیرد


کلید واژه ها:

بونکر فیلر

-

فیلینگ کست

کلیه حقوق © برای شرکت ماشین سازی برادران کندری محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین